17 C
Šiauliai
2024 / 07 / 25

Muitinės profesionalai darbo rinkoje vertingi kaip auksas

Ar jau skaitėte?

Muitinės specialistai atlieka svarbų vaidmenį palengvinant tarptautinę prekybą ir užtikrinant teisėtą ir saugų prekės importą bei eksportą. Pasak profesoriaus dr. Kārlis Ketners, bet kuri tarptautinę veiklą vykdanti įmonė privalo turėti naujausių žinių apie bet kurios šalies, kurioje ji vykdo veiklą, mokesčių režimą, nes pasaulio mokesčių institucijos vis griežčiau žiūri į mokesčių įstatymų laikymąsi. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija (VDU ŽŪA) kviečia studijuoti intensyvią vienerių metų trukmės nuotolinę MBA programą „Muitinės procesų valdymas“, orientuotą į verslo ir viešojo sektoriaus organizacijų, veikiančių muitinės srityje, aukšto lygio vadovų rengimą ir, pasak VDU ŽŪA docentės dr. Erikos Besusparienės, skirta asmenims, siekiantiems tapti muitinės verslo lyderiais.

- Reklama -

Muitinės profesionalai ieško geriausių sprendimų

Pasak prof. dr. K. Ketners, muitinės specialistų darbas keičiasi ir yra kupinas naujų iššūkių. „Prekybos tinklai tapo sudėtingesni. Transporto ir logistikos paslaugos perskirstytos ir pakeistos, o nauda priklauso nuo didesnio patikimumo ir sąnaudų mažinimo. Tačiau gebėjimai užtikrinti skaidrumą ir stebėti prekių srautus pradeda atsilikti nuo šių pokyčių, todėl visuomenei kyla rizika, susijusi su saugumu ir sauga, galimu mokesčių ir muitų praradimu bei paslaugų kokybės pablogėjimu”, – pažymi prof. dr. K. Ketners.

Profesoriaus dr. Kārlis Ketners.

Profesorius atkreipia dėmesį į tai, kad muitinės specialistai šiuo metu ieško geriausio balanso, apimančio prekybos palengvinimą ir vykdymo užtikrinimą bei su tuo susijusių inovatyvių sprendimų. „Aukštasis mokslas ir akademiniai tyrimai pristato inovatyvius prekybos palengvinimo ir geresnio reikalavimų laikymosi sprendimus, gerinant duomenų matomumą ir priimant duomenimis pagrįstus sprendimus”, – sako prof. dr. K. Ketners. Pasak mokslininko, pagrindinė idėja – pakartotinai naudoti patikimus komercinius duomenis reguliavimo kontrolei, kai įmanoma, koordinuotam sienų valdymui ir elektroninio vieno langelio (skirtingų vyriausybinių agentūrų ataskaitų duomenų naudojimo) kūrimui.

Muitinės darbuotojams – nauji iššūkiai

Prof. dr. K. Ketners pažymi, kad anksčiau muitinės pareigūnai daugiausiai dėmesio skyrė fiziniam prekių tikrinimui ir buvo mokomi praktinio tikrinimo, apimančio ir teisines žinias. Tuo tarpu verslo specialistai, atsakingi už muitinės reikalus, buvo mokomi klasifikuoti prekes ir pildyti deklaracijas. Šiandien dėl sudėtingėjančių teisės aktų reikalavimų, priklausomybės nuo IT ir kitų pokyčių, reikia muitinės specialistų, turinčių specialių muitinės valdymo įgūdžių.

Kadangi žinių ir kompetencijos reikalavimai tapo kur kas griežtesni, taip pat reikia geriau išmanyti verslo procesus. „Aukštojo mokslo programos reikalingos, kad padėtų esamiems muitinės darbuotojams toliau tobulėti, kad jie galėtų susidoroti su šiais naujais iššūkiais. Be to, verslo specialistams, sprendžiantiems muitinės klausimus, norint laikytis reikalavimų, reikia išsamių žinių apie galiojančius teisės aktus, su jais susijusią riziką ir įgyvendinamas kontrolės priemones, įskaitant ir tas, kurios liečia įmonės informacines sistemas, taip pat šie specialistai turi dirbti strateginiu lygmeniu, išsamiai išmanyti muitinės reglamentų poveikį procesams”, – sako įvairių mokslinių ir studijų leidinių mokesčių klausimais autorius.

Skirtingų mokesčių sistemų išmanymas – nauda tarptautiniam verslui

VDU ŽŪA docentė dr. Erika Besusparienė.

Profesoriaus teigimu, tarptautiniams prekybos sandoriams ir tiekimo grandinių veikimui reikalingos žinios apie įvairių šalių vidaus mokesčius, tarptautinius mokesčių susitarimus, kad būtų išvengta dvigubo apmokestinimo, ir įvairių pasaulio šalių vidaus mokesčių sistemų skirtumų panaudojimą vertinant įmonių apmokestinimą taikant skirtingus mokesčių tarifus, atitikties reikalavimus, mokesčių lengvatas ir kitas nuostatas.

- Reklama -

„Apmokestinimas yra dinamiškas ir daugeliu atžvilgių prieštaringas procesas. Tarptautinis verslo apmokestinimas daugiausiai apima įmonių ar įstaigų ir mokesčių pareigūnų derybų procesą. Įmonėms, kurios prekiauja ir vykdo veiklą daugiau nei vienoje šalyje, negalima neįvertinti tarptautinių mokesčių žinių vertės, nes jos sujungia sudėtingus tarptautinių mokesčių teisės aktų aspektus, įskaitant vykstančius pokyčius, verslo planavimo pokyčius ir komercinius bei politinius pokyčius visame pasaulyje”, – komentuoja prof. dr. K. Ketners.

Anot mokslininko, reguliarus tarptautinis mokesčių planavimas leidžia verslui susidaryti aiškesnį vaizdą apie mokestines lengvatas, mokesčių lengvatas ir nuolaidas, taikomas skirtingose šalyse, kapitalo judėjimo pasekmes verslo srityse ir tarpvalstybiniu mastu, mokesčių teisės aktų pakeitimus tiek verslo buveinės šalyje, tiek užsienio šalyje, kurioje verslas vykdo veiklą, galimus skirtingų šalių mokesčių režimų reikalavimų prieštaravimus ir verslo tikslų bei būsimų mokesčių planavimo tikslų ir reikalavimų sąveiką.

Jis atkreipia dėmesį į tai, kad mokesčių funkcija verslo valdyme tampa vis sudėtingesnė. Tarptautinio verslo kontekste mokesčių funkcija turi užtikrinti, kad įmonė įvykdytų savo šalies mokestinius įsipareigojimus ir mokestines prievoles tarptautinėms institucijoms, kad mokėjimai būtų atliekami per kiekvienai šaliai tinkamą laikotarpį.

Studijų programa būsimiems muitinės verslo lyderiams

VDU ŽŪA docentė dr. E. Besusparienė siūlo atsižvelgti į tai, kad MBA studijų programa „Muitinės procesų valdymas” skirta asmenims, kurie nori siekti karjeros ar būti lyderiais muitinės procesų valdymo srityje. „Šiuo metu tai pirmoji MBA studijų programa muitinės žinių srityje Lietuvoje, galbūt net Europos kontekste. Magistrantūros studijos muitinės srityje susiduria su iššūkiais – dažnai muitinės procesų valdymo sritis paliečiama tik kaip specializacija”, – pastebi doc. dr. E. Besusparienė.

Ji atskleidžia, kad diskutuojant su verslu ir atsižvelgiant į pokyčius Europos Sąjungoje (ES), VDU ŽŪA siekia, kad studijų programoje į muitinės sritį būtų žvelgiama ir giliau, ir derinamos kitos reikalingos kompetencijos. „Pagrindiniai ramsčiai kuriant programą buvo Muitinės srities išsilavinimas pagal ES muitinės kompetencijų sąrangą ir ES vizija „Muitinė 2040“, todėl studijų programoje sujungėme muitinės ir mokesčių sritis. Žinoma, vien šių sričių būsimam vadovui nepakanka, todėl į studijų programą „Muitinės procesų valdymas” įtraukėme ir tarptautinių tiekimo grandinių procesus, tvarų muitinės valdymą, komunikaciją, o atsižvelgdami į naujas rizikas, pridėjome socialinę atsakomybę ir etiką bei aplinkosaugos priemones”, – pasakoja doc. dr. E. Besusparienė.

Reaguoja į rinkos poreikius

VDU ŽŪA docentė atskleidžia, kad poreikis kurti studijų programą „Muitinės procesų valdymas” atsirado stebint situaciją rinkoje. „VDU Bioekonomikos plėtros fakulteto dėstytojai ir mokslininkai yra stiprūs mokesčių ir logistikos srityse, todėl Lietuvos muitinės praktikų asociacijos vadovė Enrika Naujokė kreipėsi į mūsų fakultetą dėl poreikio ugdyti žmones, dirbančius muitinės srityje. Pirmasis mūsų bendras darbas buvo kursų muitinės tarpininkams paruošimas. Antrasis mūsų žingsnis buvo šios studijų programos „Muitinės procesų valdymas“ sukūrimas“, – kalba doc. dr. E. Besusparienė.

Ji pastebi, kad muitinės sritis ilgą laiką nerado savo vietos, kaip akademinė disciplina. „Vieni į ją žiūrėjo kaip į savaime suprantamą mokesčių objektą (per muitus ir kitus muitinės mokesčius), kiti – kaip į logistikos ar tiekimo grandinių dalį. Čia susidūrėme su problema, kad verslui reikia vadovų, turinčių gilių muitinės srities žinių, tačiau tokie vadovai nebuvo parengti. Suinteresuotosios šalys kartu su Pasaulio muitinių organizacija įsteigė Tarptautinį muitinės universitetų tinklą (International Network of Customs Universities, INCU) ir tik 2010 m. (po 3 universitetų sertifikavimo) tarptautiniu lygmeniu muitinės sritis buvo pripažinta kaip akademinė disciplina“, – pastebėjimais dalijasi mokslininkė.

Galimybė keisti profesiją arba kilti karjeros laiptais

Doc. dr. E. Besusparienė atkreipia dėmesį, kad jei žmogus nori keisti profesiją ar kilti karjeros laiptais, MBA studijų programa „Muitinės procesų valdymas“ gali atverti tam duris. „Glaudžiai bendradarbiaujame su Lietuvos muitinės praktikų asociacija, esame INCU nariai, taip pat tapome Muitinės žinių instituto (Customs Knowledge Institute, CKI) nariais. Mūsų studijų programos studentai taip pat turės galimybę dalyvauti šiuose tarptautiniuose tinkluose, gilinti žinias, kurti savo tarptautinį tinklą, o tai neabejotinai suteiks jiems naujų karjeros perspektyvų. Taigi, jei žmogus, baigęs bakalauro studijas, dirbo ir po studijų baigimo sukaupė 3 metų patirtį (nesvarbu, ar dirbo vadybininku, buhalteriu, logistu ar kitu darbuotoju), jis gali stoti į MBA studijų programą“, – sako VDU ŽŪA docentė ir pažymi, kad svarbiausia – vidinė motyvacija kelti kvalifikaciją ir kilti karjeros laiptais.

Nuotolinės studijos dirbantiems žmonėms

Doc. dr. E. Besusparienė pasakoja, kad viena iš priežasčių, kodėl pasirinktas nuotolinis studijų formatas yra būsimų studentų užimtumas. „MBA studijų programa „Muitinės procesų valdymas“ skirta dirbantiems žmonėms arba tiems, kurie jau turi savo verslą, todėl tik po darbo gali skirti laiko žinių ir kompetencijų gilinimui. Be to, manome, kad dalis mūsų studentų bus Z kartos atstovai (~28 m.), kurie svarstys karjeros galimybes ir galbūt rinksis mūsų studijų programą. Jie technologijomis naudojasi 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, todėl jiems dar lengviau įsisavinti žinias, nes paskaitų metu naudojame aktyvias skaitmenines priemones“, – atskleidžia docentė.

Svarbiausia, anot jos, kad MBA studijų programoje dėsto ekspertai iš užsienio, kurie suteikia pridėtinę vertę mokantis muitinės srities iš skirtingų šalių patirties, todėl nuotolinių studijų dėka užsienio dėstytojams lengviau užmegzti ryšį su studentais. Ji pažymi, kad ES parengtoje vizijoje „Muitinė 2040“ – visos ES muitinės matomos kaip viena bendra ES muitinė su bendru reguliavimu ir bendromis taisyklėmis.

Tačiau doc. dr. E. Besusparienė pažymi, kad ne mažiau svarbus yra ir tiesioginis bendravimas. „MBA studijų programoje „Muitinės procesų valdymas“ 10 proc. skirsime tiesioginiams susitikimams. Todėl planuojame 1–2 kartus per semestrą suburti studentus ir dėstytojus kūrybinėms dirbtuvėms, renginiams, projektų rengimui ar pristatymui“, – sako VDU ŽŪA docentė.

Mokslininkė pastebi, kad dalyko turinys ir naudojamos technologijos priklauso nuo dalyko dėstytojo. Nuotoliniam mokymui pritaikytą studijų dalyką dažniausiai sudaro tekstinė medžiaga, vaizdo įrašai, paskaitų įrašai, atvejo analizės, aktyvūs darbo dokumentai debesyje, žaidimų principais paremtos užduotys. Paskaitos vyksta sinchroniškai, tačiau studentas taip pat turi galimybę mokytis asinchroniškai, prisijungęs tik jam patogiu laiku, dalyvauti diskusijoje, peržiūrėti ankstesnius įrašus.

Lauktas naujos tarptautinės programos atsiradimas

Muitinės žinių platformos „Customs Clear“ įkūrėjų Enrika Naujokė.

Lietuvos muitinės praktikų asociacijos direktorė ir viena iš muitinės žinių platformos „Customs Clear“ įkūrėjų Enrika Naujokė atkreipia dėmesį, kad simboliška, jog studijų programa startuoja tais metais, kai Pasaulio muitinių organizacijos tradicinė metų tema – dalijimasis žiniomis. Tai atspindi augančią muitinės srities ir žinių svarbą. Muitinės srities akademinės programos yra palyginti naujos, todėl šios naujos tarptautinės programos atsiradimas yra labai savalaikis.

Pati sritis yra labai sudėtinga – muitinės kontrolė apima ne tik muitų teisės aktus, bet ir vadinamuosius ne muitų teisės aktus. „Muitinė yra „priešakinėse linijose“ užtikrinant, kad į rinką patektų tik saugūs, reikalavimus atitinkantys produktai ir būtų tinkamai sumokėti reikiami mokesčiai. Be to, šiandien visi žinome apie eksporto kontrolę ir sankcijas, už kurias taip pat atsakinga muitinė. Galiausiai, muitinė atliks svarbų vaidmenį užtikrinant, kad į rinkas patektų aplinkai nekenksmingi produktai. Veiksminga kontrolė prasideda nuo žinių, kurios ne mažiau reikalingos ir įmonėms, kad prekės neužstrigtų pasienyje ar vėliau nekiltų problemų atliekant muitinės auditą“, – pastebi E. Naujokė.

Ji pabrėžia žinių svarbą ir atkreipia dėmesį į tai, kad muitinė vis daugiau dėmesio skiria patikrinimams po muitinio įforminimo (siekiant padidinti pasienio pajėgumus) – tokie patikrinimai dažnai lemia papildomus mokesčius, baudas, sankcijas ir sumas, kurios gali siekti šimtus tūkstančių eurų. „Jei prekės sulaikomos pasienyje, patiriamos arba nustatytų neatitikimų šalinimo išlaidos, arba prekės apskritai gali būti neįleistos. Svarbu pažymėti, kad Lietuvoje atsakomybė tenka ne tik įmonei, bet ir darbuotojams. Atsakomybė įtvirtinta Administracinių nusižengimų kodekse. Fiziniam asmeniui (deklarantui, vadovui, finansininkui ir pan.) skiriamos baudos gali siekti kelis tūkstančius eurų“, – pažymi E. Naujokė.

Galimybė susipažinti su pasaulinėmis aktualijomis

„PwC“ Lietuvoje Netiesioginių mokesčių departamento projektų vadovė Monika Bielskienė.

„PwC“ Lietuvoje Netiesioginių mokesčių departamento projektų vadovė Monika Bielskienė pažymi, kad tokios į muitinės procesą orientuotos programos Lietuvoje labai trūko. „Turime kursus muitinės tarpininkams, turime bakalauro studijas, bet iš esmės nebuvo galimybių gilintis į niuansus, pereiti į aukštesnį lygį, analizuoti klausimus, kurie aptariami pasaulyje. Be to, šios programos unikalumas – kad ji tinka ir viešajam, ir privačiam sektoriui – ji gali tapti dar viena tinklaveikos platforma muitinės bendruomenėje“, – tikisi M. Bielskienė.

Ji atkreipia dėmesį, kad kompetencijų poreikis auga su kiekvienais metais. „Taip yra dėl didėjančio teisės aktų skaičiaus. Taip pat dėl teismų praktikos, kuri aiškina teisės aktus ir kartais jų taikymą pakreipia netikėta ir dažnai sudėtingesne linkme. Be to, rinka susiduria su prekybos formų ir sričių transformacija – eksponentiniu e. prekybos augimu, žiedine ekonomika. Dėl visų šių priežasčių teisės aktų laikymasis tampa vis brangesnis, taip pat vis skausmingesnis, jei tinkamai nesprendžiamas. Kita vertus, reikalavimų besilaikančioms įmonėms atsiveria naujos galimybės, pavyzdžiui, įvairios supaprastintos muitinės procedūros, todėl muitinės žinių turintys ekspertai yra ir bus aukso vertės“, – apibendrina M. Bielskienė.

Elena Bagdonavičiūtė
Marketingo ir komunikacijos departamento vyresnioji specialistė
Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija

TOP naujienos

Švenčių stalui kviečia rinktis klimatui ir gamtai palankius produktus

Artėjant šventėms visi sukame galvas, kokias patiekalais pradžiuginti savo artimuosius. Gamtininkai kviečia galvoti ne tik apie patiekalų skonį, bet ir apie jų poveikį gamtai...

Šiandien antroje dienos pusėje daug kur palis

Šiandien antroje dienos pusėje daug kur palis. Vietomis griaudės perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių, 5–10 m/s, per perkūniją kai kur gūsiai 15 m/s. Aukščiausia temperatūra...

Lapkričio 3-ioji Šiauliuse

Lapkričio 3-oji, antradienis, 45 savaitė. Saulė teka 7.26 val., leidžiasi 16.37 val. Dienos ilgumas 9.11 val. Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 10.17 val., teka 18.01 val. Vardadieniai: Hubertas, Melachijus, Norvainė,...

Perduodame telefoną, kompiuterį kitam asmeniui: kaip apsaugoti duomenis?

Padovanoti nebereikalingą, nenaudojamą kompiuterį į antras rankas – sveikintinas žingsnis. Tai kažkam suteiktų džiaugsmo, prailgintų prietaiso naudojimo laiką, pats prietaisas netaptų atliekomis, būtų tausojami...

„Iki“ pradeda dar nematytas Taupymo žaidynes – tapkite Taupymo čempionais ir laimėkite tiek, kiek...

„Iki“ parduotuvėse – dar vienas visiškai naujas ir lengvas būdas sutaupyti. Itin gilios „Iki“ nuolaidos jau leidžia sumažinti savo išlaidas kaskart apsiperkant. Šie dažno pirkėjo šimtais skaičiuojami sutaupyti eurai gali virsti dar ir puikiais...

Profesorius R. Kėvalas paneigia mitus apie skiepus ir meningokoką B

Jeigu vaiko imuninė sveikata bus stipri, jis nesusirgs meningokokine B tipo infekcija. Skiepus per COVID-19 pandemiją galima atidėti. Meningokoku B gali susirgti tik maži vaikai. Tai tik keletas mitų, kurie sklando viešojoje erdvėje ir...

PORTALO SKAITOMIAUSI

JUMS PARINKTOS NAUJIENOS